این شرکت در سال 1397 تاسیس شده و خدمات هندلینگ فرودگاهی را انجام میدهد که شامل بارگیری و تخلیه هواپیما و تفکیک اثاثیه و جابجایی بار و آراستگی کابین هواپیما و برق زمینی و ....... است.