این مجموعه در سال 1390 به مدیریت سرکار خانم شاهوردی تاسیس شده است.این شرکت چارتر کننده پروازهای داخلی و خارجی و همچنین مجری تور های گروهی و انفرادی در سراسر دنیا میباشد و همواره آماده همکاری با تمامی ارگان های دولتی و شرکت های خصوصی میباشد