شرکت خدمات فرودگاهی سپهر سفر ماکو به مدیریت جناب آقای محسن شاهوردی ازابتدای سال ۱۳۹۶ همزمان با آغاز به کار فرودگاه بین المللی ماکو در منطقه آزادماکو شروع به فعالیت نمود این شرکت از همان ابتدای فعالیت خود با هدف آموزش منابع انسانی متخصص در زمینه ارائه خدمات زمینی فرودگاه وهمچنین تهیه ماشین آلات وتجهیزات ایمنی (هندلینگ )در جهت تکمیل فرودگاه ماکو گامهای موثری را برداشت نیاز به بر قراری پروازهای منظم وهفتگی در این فرودگاه از برنامه های بعدی معاونت بازرگانی این شرکت بود که در ماههای اول فعالیت در دستور کارمدیران مجموعه فوق قرار گرفت وبا انعقاد قرارداد سالانه وچارتر پروازهای ماکو با شرکت هواپیمایی سپهران این امر مهم‌محقق گردید منطقه آزاد ماکو با شروع پروازها وراه اندازی فرودگاه در سالهای اخیر شاهد رشد وتوسعه چشم گیری بوده است که شرکت سپهر سفر ماکو نقش مهمی را در این عرصه ایفاء نموده است.